Střížov je malá obec s více než dvěma sty obyvatel, vzdálená deset kilometrů na jih od Českých Budějovic

Úřední deska obecního úřadu Střížov

Oznámení

Dokument od do
Oznámení o době a místu konání voleb do zastupitelstev krajů [PDF 561 kB]17.9.203.10.20
Oznámení o vyložení návrhu změn map BPEJ - část k.ú. Střížov nad Malší [PDF 226 kB]14.9.2014.10.20
Jmenování zapisovatele okrskové volební komise pro volby do zastupitelstev krajů dne 2. a 3.10.2020 [PDF 389 kB]21.8.203.10.20
ŽÁDOST O VYDÁNÍ VOLIČSKÉHO PRŮKAZU [PDF 374 kB]17.8.2030.9.20
Sdělení počtu a sídla volebního okrsku pro volby do zastupitelstev krajů. [PDF 182 kB]17.8.203.10.20
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby do zastupitelstev krajů dne 2. a 3.10.2020 [PDF 333 kB]3.8.203.10.20
Přehled_termínů_a_lhůt_pro_krajské_volby_2020 [PDF 118 kB]3.8.203.10.20
Závěrečný účet SMO Pomalší za rok 2019 [PDF 440 kB]18.6.2030.6.21
dotační smlouva SMO Pomalší pro destinaci Novohradsko Doudlebsko 2020 [PDF 1.89 MB]23.4.2031.12.20
Uzavírka Nová Ves - Objízdné trasy (od 20.4. do 7.10.) [PDF 554 kB]2.4.2010.10.20
Výzva ÚZSVM územní pracoviště Č.Budějovice podle §65 odst.3 zákona č.256/2013 Sb. [PDF 1 MB]3.3.201.2.21
Rozpočet SMO Pomalší na rok 2020 [PDF 202 kB]1.1.2031.12.20
Informace o zpracování osobních údajů [PDF 280 kB]16.5.1831.12.21

Rozpočet

Dokument od do
Rozpočtové opatření č.7/2020 [PDF 594 kB]2.6.2031.12.20
Příloha č.7 k závěrečnému účtu obce za rok 2019- Rozvaha škola za rok 2019 [PDF 626 kB]1.6.2030.6.21
Závěrečný účet obce za rok 2019 [PDF 3.15 MB]1.6.2030.6.21
Příloha č.4 k závěrečnému účtu obce za rok 2019- Výkaz zisku a ztráty za rok 2019 [PDF 112 kB]1.6.2030.6.21
Příloha č.8 k závěrečnému účtu obce za rok 2019- Výkaz zisku a ztráty škola za rok 2019 [PDF 685 kB]1.6.2030.6.21
Příloha č.1 k závěrečnému účtu obce za rok 2019 - Příloha za rok 2019 [PDF 132 kB]1.6.2030.6.21
Příloha č.5 k závěrečnému účtu obce za rok 2019- Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019 obce Střížov [PDF 2.59 MB]1.6.2030.6.21
Příloha č.2 k závěrečnému účtu obce za rok 2019- Rozvaha za rok 2019 [PDF 157 kB]1.6.2030.6.21
Příloha č.6 k závěrečnému účtu obce za rok 2019- Příloha škola za rok 2019 [PDF 4.73 MB]1.6.2030.6.21
Rozpočtové opatření č.6/2020 [PDF 593 kB]1.6.2031.12.20
Příloha č.3 k závěrečnému účtu obce za rok 2019- FIN 2-12M za rok 2019 [PDF 429 kB]1.6.2030.6.21
Rozpočtové opatření č.5/2020 [PDF 517 kB]4.5.2031.12.20
Rozpočtové opatření č.4/2020 [PDF 241 kB]1.4.2031.12.20
Rozpočtové opatření č.3/2020 [PDF 387 kB]2.3.2031.12.20
Rozpočtové opatření č.2/2020 [PDF 420 kB]3.2.2031.12.20
Rozpočtové opatření č.1/2020 [PDF 440 kB]3.1.2031.12.20
Rozpočet na rok 2020 [PDF 735 kB]17.12.1931.12.20
Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2021 a 2022 [PDF 268 kB]17.12.1931.12.20
Střednědobý výhled rozpočtu obce na r.2020-2021 [PDF 399 kB]12.12.1831.12.21

Různé

Dokument od do
Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2018-2020 [PDF 380 kB]30.11.1731.12.20

Vyhlášky

Dokument od do
Ministerstvo zemědělství - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy [PDF 2.41 MB]29.7.2031.12.22
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY MZE ze dne 2.4.2020 [PDF 291 kB]6.4.2031.12.22
Veřejná vyhláška opatření obecné povahy Min. zemědělství [PDF 208 kB]9.12.1931.12.22
Opatření obecné povahy Ministerstvo zemědělství [PDF 1.07 MB]2.9.1931.12.22
Ministerstvo zemědělství veřejná vyhláška opatření obecné povahy [PDF 2.69 MB]5.4.1931.12.22

Archív úřední desky obce Střížov


Mapa se načítá / map is loading