Střížov je malá obec na jih od Českých Budějovic

Spolky ve Střížově

Sportovní klub Střížov

Sportovní klub-SK Střížov byl založen v roce 1990 a čítá necelých 50 členů. SK pořádá každoročně čtyři turnaje v nohejbalu dvojic:

  1. Veteránský (nad padesát let),
  2. Pouťový
  3. Junior cup
  4. O Vánočního kapra, který se hraje v pronajaté tělocvičně v Trhových Svinech.

Hlavní sportovní činnost klubu je zaměřena hlavně na nohejbal dvojic. Střížovské družstvo hraje okresní přebor. Další náplní je cykloturistika. Každoročně jsou pořádány 3 cykloturistické vyjížďky s velkým počtem účastníků. K těmto jízdám se přidávají i hosté z okolí, kteří nejsou členy SK.

Sportovci se angažují rovněž v oblasti kulturního vyžití v obci. Tradiční maškarní plesy, podíl na přípravě místního dne žen apod. Kulturní akce sportovců jsou populární v širokém okolí a mají vždy vysokou účast.

Sbor dobrovolných hasičů Střížov

Sbor dobrovolných hasičů Střížov má dlouholetou tradici. Založen byl v roce 1895 a prvním starostou SDH byl zvolen Vojtěch Talíř. Funkci velitele v té době zastával František Růžička učitel. Dnes má SDH Střížov 63 členů. Starostou je Karel Kubinec a velitelem Norbert Faluši.

SDH má minimálně dvě aktivní družstva mužů, které se zůčastňují soutěží požárních družstev s vynikajícími výsledky. Při SDH je rovněž úspěšné družsvo žen a družstvo dětí. V roce 2006 byl SDH Střížov vyhodnocen na 2. místě za celý rok v okrese Č. Budějovice.

Hasiči nejsou aktivní pouze v soutěžích, svou akceschopnost prokazují i při skutečných zásazích.

Obec Střížov v jižních Čechách