Střížov je malá obec na jih od Českých Budějovic

Páteřní spoj internetu byl přesunut z kostela na nový přístupový bod "Střížov 3 - vodárna"

V sobotu 3. ledna 2009 byly z věže kostela sv. Martina ve Střížově sneseny antény páteřního spoje internetu občanského sdružení Southgate. Nyní již kostelní věž slouží pouze pro pokrytí bezdrátovým internetem obce Střížov a pro spoj do Komařic.

Páteřní spoj z Nedabyle, která je propojena s Doubravicí optickým kabelem nyní míří na střížovskou vodárnu. Odtud je dále napojeno Ohrazeníčko (dále směr Ledenice), Strážkovice, Lomec, Sedlo. Plánuje se protažení tohoto páteřního spoje internetu sdružení do Sv. Janu nad Malší.

Chtěl bych jménem občanského sdružení Southgate poděkovat obci Střížov, která je provozovatelem vodárny a panu Burdovi, Střížov 4, který vlastní pozemek pod vodárnou, že umožnily vybudování tohoto přístupového bodu. Ten umožní další rozvoj internetu občanského sdružení Southgate ve Střížově a okolí.

Obec Střížov v jižních Čechách